وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

تولیدی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

دکتری مهنسی شیمی
تحقیقات و ساخت نانو کاتالیست
ایران
اصفهان
0
کاشان
تمام وقت
زن
1
مجرد
30
40
بالای 10 مییلیون ریال
۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۱۳۹۷/۰۸/۱۵

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دکتری تخصصی مهندسی شیمی

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب خوب خوب خوب -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک