وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس واحد تحقیق و توسعه
تعریف پروژه و انجام کار بر روی پروژه ی مربوطه
ایران
اصفهان
شهرک صنعتی محمودآباد
پروژه ای
مرد و زن
۱۳۹۷/۰۷/۰۵
۱۳۹۷/۰۷/۱۴

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک