وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

تولیدی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارآموز مکانیک در بخشR&D
انجام امور مربوط به بخش R&D و تهیه گزارش از کارهای انجام شده
ایران
تهران
0
انتهای بومهن
پروژه ای
مرد
1
مجرد
توافقی
۱۳۹۷/۰۶/۲۵
۱۳۹۷/۰۷/۰۵

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی مهندسی نانو مواد
کارشناسی ارشد مهندسی نانو مواد
دانشجوی کارشناسی مهندسی نانو مواد
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نانو مواد

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی عالی عالی عالی عالی -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
solidwork خوب

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک