وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

تولیدی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارآموز مکانیک در بخشR&D
انجام امور مربوط به بخش R&D و تهیه گزارش از کارهای انجام شده
ایران
تهران
0
انتهای بومهن
پروژه ای
مرد
1
مجرد
توافقی
۱۳۹۷/۰۶/۲۵
۱۳۹۷/۰۷/۰۵

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی عالی عالی عالی عالی -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
solidwork خوب

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک