وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1394
تولیدی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارورز
همکاری در بازنگری کتاب در حوزه فناوری های همگرا
ایران
تهران
0
پارک فناوری پردیس
پروژه ای
زن
1
مجرد
توافقی
۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۱۳۹۷/۰۵/۲۶

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب خوب خوب خوب -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک