وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

مسئول دفتر
انجام امور اداری و پیگیری امور
ایران
تهران
تهران
طرشت
تمام وقت
زن
1
داشتن سابقه کار و آشنایی به امور اداری لازم است.
توافقی
۱۳۹۷/۰۵/۰۳
۱۳۹۸/۰۹/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
ICDL خوب

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
آشنایی با توماسیون اداری و سیستم حضور غیاب خوب
نامه نگاری اداری عالی
برنامه ریزی و روابط عمومی عالی