وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس فنی (کارورز)
آماده سازی شرایط آزمایش، نظارت بر انجام آزمایش، گزارش دهی و گزارش نویسی
ایران
تهران
تهران
یافت آباد
تمام وقت
2
مدت زمان این کارورزی 4 الی 6 ماه خواهد بود.
توافقی
۱۳۹۷/۰۲/۲۰
۱۳۹۷/۰۲/۲۷

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کارشناسی مهندسی شیمی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک