وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

پژوهشگر
سنتز کاتالیست، شناسایی و بررسی خواص کاتالیستی، انجام واکنش های شیمیایی/فتوشیمیایی
ایران
تهران
تهران
پژوهشگاه پلیمر
تمام وقت
1
فعالیت در حوزه کاتالیستها
توافقی
۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۱۳۹۷/۰۲/۰۴

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دکتری تخصصی شیمی
دانشجوی دکتری تخصصی شیمی
کارشناسی ارشد شیمی
دکتری تخصصی نانوشیمی
دانشجوی دکتری عمومی نانوشیمی
کارشناسی ارشد نانوشیمی
دکتری تخصصی مهندسی شیمی
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی عالی عالی عالی عالی -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
پیگیر و کوشا عالی
آشنایی با نحوه نگارش مقاله عالی
آشنایی با آنالیزهای شناسایی نانومواد عالی