وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارمند اداری
انجام امور اطلاع رسانی
ایران
تهران
تهران
میدان توحید
پروژه ای
زن
3
توافقی
۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۱۳۹۷/۰۳/۲۷

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
پیگیر و علاقمند به کار اداری