وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارورز (کار اجرایی)
این کارورزی کاری اجرایی و در حوزه اشتغال است و مدت زمان آن 3 ماه خواهد بود و پس از این مدت در صورت رضایت جذب صورت میگیرد.
ایران
تهران
تهران
میدان توحید
تمام وقت
1
توافقی
۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۱۳۹۷/۰۱/۱۹

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
خلاقیت و پیگیری عالی
مسئولیت پذیری عالی