وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

مدیرمالی - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795
پیگیری امور بیمه، مالیات، ترازنامه، دفاتر، نحوه دفاع در روز ممیزی و ...
ایران
البرز
کمال شهر
دهکده صنعتی هلجرد
تمام وقت
زن
1
7
تخصص و آشنایی کامل با امور مالی و قوانین
توافقی
۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۱۳۹۶/۱۱/۱۲

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد حسابداری
کارشناسی حسابداری

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
پبگیری امور و مسئولیت پذیری عالی