وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

همکار برای انجام پروژه تحقیقاتی - ویژه JOBMEET
تدوین دانش فنی و پیاده سازی استانداردهای تجهیزات صنعتی پوشش دهی جهت خدمات صنعتی
ایران
تهران
تهران
2
نوع همکاری در این پروژه به دو صورت می تواند تعریف شود: 1- پروژه ای و بدون مشارکت در نتیجه پروژه و دریافت پرداختی توافقی 2- مشارکت در نتیجه پروژه و سهم داشتن از عایدات آن
توافقی
۱۳۹۶/۱۱/۰۸
۱۳۹۶/۱۱/۱۲

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد فیزیک
دکتری تخصصی فیزیک
کارشناسی ارشد مهندسی نانو مواد
کارشناسی مهندسی نانو مواد
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
کارشناسی مهندسی مواد

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی عالی عالی عالی عالی -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
مستند سازی و گزارش نویسی خوب
کار صنعتی و فنی خوب