وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس تحقیق و توسعه - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET
انجام تحقیقات در حوزه رنگ و رزین، تسلط بر مفاهیم فناوری نانو و استفاده از نانو در رنگ و رزین
ایران
تهران
تهران
اشرفی اصفهانی
1
توجه داشته باشید، برای این فرصت شغلی، فقط رزومه افرادی که در کارگرد جابمیت حضور دارند بررسی می شود. برای ثبت نام به وبسایت karnostartup.ir مراجعه نمایید.
توافقی
۱۳۹۶/۱۰/۱۵
۱۳۹۶/۱۱/۱۲

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی رنگ
دکتری تخصصی مهندسی رنگ
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
دکتری تخصصی مهندسی پلیمر
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
دکتری تخصصی مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد شیمی
دکتری تخصصی شیمی

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب خوب خوب خوب -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
ارتباط عمومی عالی
فنون مذاکره عالی