وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس مکانیک
کروکی برداری از تجهیز مربوطه، تهیه فایلهای سالید از تجهیز مربوطه تهیه نقشه های استخراجی از فایل، تهیه لیست قطعات کامل، تهیه داکیومنت تجهیز و کاتالوگ فنی تجهیز
ایران
کرمان
کرمان
کرمان
تمام وقت
1
توافقی
۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۱۳۹۶/۰۹/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی نانو مواد
کارشناسی مهندسی نانو مواد

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
Solidworks عالی

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک