وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1393
تولیدی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس بازاریابی و فروش
بازارسازی منجر به فروش محصول، شناسایی مشتری های بالقوه در امر فروش نانو ذرات
ایران
خراسان جنوبی
بیرجند
بیرجند
تمام وقت
مرد
1
دارای کارت پایان خدمت
25
سابقه ی کار موفق در امر فروش یک محصول.
قانون کار
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۱۳۹۶/۰۹/۱۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی معدن
کارشناسی مهندسی معدن
کارشناسی ارشد مهندسی نانو مواد

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک