وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس امور اجرایی
- پیگیری امور اجرایی، هماهنگی و برگزاری همایش ها - انجام کارهای مربوط به برگزاری همایش ها
ایران
تهران
تهران
میدان توحید
تمام وقت
مرد
1
دارای کارت پایان خدمت
داشتن سابقه کار اجرایی، دارای ارجحیت است.
توافقی
۱۳۹۶/۰۷/۲۳
۱۳۹۶/۰۷/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
روابط عمومی عالی
پیگیری امور محوله تا حصول نتیجه عالی