وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس بازاریابی سایت (ویژه نمایشگاه)
معرفی سامانه، رائه آپشنهای مورد نیاز سامانه و ایجاد در سامانه، بازاریابی ثبت نام و خدمات سامانه، بستن قراردادها برای ثبت در سامانه (بازاریابی B2B محصولات دانش بنیان)
ایران
تهران
تهران
امیرآباد
تمام وقت
1
سابقه بازاریابی تلفنی مناسب
توافقی
۱۳۹۶/۰۷/۱۷
۱۳۹۶/۰۸/۰۱

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
روابط عمومی عالی
نتیجه گرا عالی
خلاق و پیگیر عالی