وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
تولیدی
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

مسئول تولید و تحقیقات (ویژه نمایشگاه)
انجام تحقیقات و بررسی محصولات تولیدی
ایران
اصفهان
اصفهان
تمام وقت
1
توافقی
۱۳۹۶/۰۷/۱۴
۱۳۹۶/۰۷/۲۸

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد شیمی
دکتری تخصصی شیمی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک