وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

خدماتی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

مدیر فنی محصولات
- تحلیل بازار، مشتریان و رقبا
ایران
تهران
تهران
بلوار کشاورز
تمام وقت
1
- آشنایی با دستگاه های آزمایشگاهی حوزه نانوفناوری - آشنا به مدیریت چرخه عمر محصول
توافقی
۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۱۳۹۶/۰۸/۱۹

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
کارشناسی ارشد فیزیک
کارشناسی ارشد شیمی

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
توانایی حل مساله عالی
فرآیندهای سنتز و مشخصه یابی نانو مواد عالی
برقراری ارتباط عالی