وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

خدماتی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

مدیر فنی محصولات
- تحلیل بازار، مشتریان و رقبا
ایران
تهران
تهران
بلوار کشاورز
تمام وقت
1
- آشنایی با دستگاه های آزمایشگاهی حوزه نانوفناوری - آشنا به مدیریت چرخه عمر محصول
توافقی
۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۱۳۹۶/۰۸/۱۹

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
کارشناسی ارشد فیزیک
کارشناسی ارشد شیمی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
توانایی حل مساله عالی
فرآیندهای سنتز و مشخصه یابی نانو مواد عالی
برقراری ارتباط عالی