وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

تولیدی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس تحقیقات
تحقیق و پژوهش در حوزه فناوری نانو
ایران
اصفهان
کاشان
کاشان
پروژه ای
1
توافقی
۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۱۳۹۶/۰۶/۰۸

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مکانیک

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک