وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس اجرایی پروژه(کارورز)
تحقیق و ارزیابی میدانی
ایران
تهران
تهران
بلوار کشاورز
مرد
1
توافقی
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۱۳۹۶/۰۵/۰۸

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کارشناسی مدیریت اجرایی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی