وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس امور اجرایی و دفتری(کارورز)
مسئول دفتر، پیگیری امور اجرایی تا حصول نتیجه
ایران
تهران
تهران
بلوار کشاورز
مرد
1
آشنا با مفاهیم حسابداری و امور مالی
توافقی
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۱۳۹۶/۰۵/۰۷

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی حسابداری
کارشناسی مدیریت