وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

جزییات موقعیت شغلی

محقق در زمینه معدن و محیط زیست
ـ ارائه ایده و انجام پروژه محصول محور و خدمات محور مشتری دار، تولید محصول در زمینه فراوری و استحصال مواد معدنی با ارزش ـ ارائه ایده و انجام پروژه در زمینه محیطزیست معدنی ـ نگارش مقاله ـ بازاریابی خدمات تخصصی در زمینه معدن و محیط زیست
ایران
تهران
0
تهران- خ نجات الهی
پروژه ای
2
ـ فراوری و استحصال عناصر نادر و با ارزش ـ آشنا به مسائل زیست محیطی معادن و صنایع معدنی ـ مدیریت زیست محیطی معادن و صنایع
توافقی
۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۱۳۹۶/۰۳/۱۱

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی معدن
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی معدن
کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی عمران محیط زیست
کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد بهداشت محیط
دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط
دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت محیط

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی عالی خوب خوب خوب -

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
روحیه انجام کار تیمی عالی
دقیق بودن و توجه به جزئیات عالی
خود انگیخته و پیشقدم بودن عالی
تحقیق و بررسی مقالات و پتنت ها عالی