وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

خدماتی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

پژوهشگر
تهیه گزارشهای تحلیلی در حیطه تجاری سازی فناوریهای نوین
ایران
تهران
تهران
بلوار کشاورز
پاره وقت
1
لازم نیست.
توافقی
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
۱۳۹۶/۰۲/۲۳

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک