وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

خدماتی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

محقق
جستجوی مقالات و منابع معتبر، تهیه گزارش های علمی و تحلیلی در حیطه نانوتکنولوژی بررسی بازارفناوری های نوین
ایران
تهران
تهران
بلوار کشاورز
تمام وقت
1
بالای 10 مییلیون ریال
۱۳۹۶/۰۲/۰۲
۱۳۹۶/۰۲/۲۳

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد
دکتری تخصصی مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد نانوبیوتکنولوژی
دانشجوی دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی
کارشناسی ارشد نانوشیمی
دکتری تخصصی مهندسی مواد
دکتری تخصصی نانوشیمی
دکتری تخصصی نانو فناوری پزشکی
کارشناسی ارشد نانو فناوری پزشکی
دانشجوی دکتری تخصصی نانو فناوری پزشکی

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب خوب خوب خوب -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک