وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

صنایع تولیدی غیر نانو
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس نرم افزار و طراح سایت
طراحی و راهبری سایت اینترنتی و انجام امور مربوط به سایت
ایران
تهران
0
خیابان حافظ
تمام وقت
زن
2
مجرد
مسلط به طراحی و ساخت سایت با رزومه کاری مرتبط
توافقی
۱۳۹۶/۰۲/۰۲
۱۳۹۶/۰۲/۱۸