وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس برنامه نویسی
ایران
تهران
تهران
سهروردی
تمام وقت
4
داشتن سابقه کاری مرتبط امتیاز دارد.
توافقی
۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۱۳۹۶/۰۲/۰۳

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
برنامه نویسی JAVA و JEE عالی
آشنایی با مولفه های JSF, JSP, Struts, Hibernate, Spring خوب
آشنایی با پایگاه داده خوب

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک