وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس مدیریت سایت و شبکه های مجازی
آشنایی با نرم افزارهای طراحی سایت و نرم افزارهای شبکه مجازی
ایران
تهران
تهران
پاسداران
تمام وقت
1
توافقی
۱۳۹۵/۰۹/۱۴
۱۳۹۵/۰۹/۲۲