وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

تجهیزات ساز
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس بازاریابی
بازاریابی برای آزمایشگاه کالیبراسیون
ایران
تهران
تهران
بزرگراه کردستان
تمام وقت
1
نیاز نیست
توافقی
۱۳۹۵/۰۸/۱۷
۱۳۹۵/۰۹/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد شیمی
کارشناسی شیمی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کارشناسی مهندسی شیمی

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب خوب متوسط متوسط -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک