وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

خدماتی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارمند
برگزاری دوره های توانمندسازی کارافرینی، بررسی بازارفناوری های نوین، توانمندی انجام امور اجرایی مربوط به غرفه نمایشگاهی، مطالعه در زمینه فناوریهای نوین، توانایی برقراری ارتباط. پاسخدهی به تلفن های دبیرخانه و راهنمایی متقاضیان بررسی ساختاری درخواستهای پایان نامه های دریافتی، ارتباط و پاسخدهی به ایشان پیگیری امور خارج از دفتر دبیرخانه مانند حضور در فرآیند غرفه سازی نمایشگاه، دریافت و یا ارسال وسایل، رسیدگی به امور صنفی شرکتهای مستقر در سازمان پژوهش ها نیروی اجرایی نمایشگاه نانو و احتمالا نمایشگاههای مر
ایران
تهران
0
ستارخان
تمام وقت
مرد
1
مجرد
دارای کارت پایان خدمت
بالای 10 مییلیون ریال
۱۳۹۵/۰۸/۱۶
۱۳۹۵/۰۹/۱۶

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی عالی عالی عالی عالی -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک