وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

خدماتی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

پژوهشگر
انجام جستجو در منابع علمی در مورد موضوعات مشخص، تهیه گزارش تحلیلی، انجام تست ها و تحلیل نتایج.
ایران
تهران
تهران
بلوار کشاورز
60
1
لازم نیست
توافقی
۱۳۹۵/۰۸/۱۶
۱۳۹۵/۰۹/۱۶

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد نانو مواد
کارشناسی ارشد مهندسی مواد نانو مواد
دکتری تخصصی مهندسی شیمی
دکتری تخصصی مهندسی مواد نانو مواد

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی عالی عالی خوب خوب -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک