وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

1393
از 1 تا 9 نفر
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

مهندس مکانیک (گرایش جامدات)
شخص مورد نظر بایستی با مطالعه ی منابع تخصصی که در اختیار ایشان قرار میگیرد، با رفتار مکانیکی و حرارتی فیلم ها یا پوشش ها آشنا شود و با شناختی که از قبل با اصول الاستیسیته دارد، روابط و پدیده ها را تحلیل کرده و چندیدن مساله ی فنی را در این حوزه حل کند.
ایران
تهران
تهران
پروژه ای
1
آشنا بودن به مباحث الاستیسیته
توافقی
۱۳۹۵/۰۸/۱۰
۱۳۹۵/۰۸/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی نانو مواد
دکتری تخصصی مهندسی نانو مواد
کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شکل دهی فلزات
دکتری عمومی مهندسی مواد گرایش شکل دهی فلزات

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب خوب -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک