وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس اجرایی
فعالیت اجرایی در برگزاری همایش و آشنا به حوزه IT
ایران
البرز
کرج
پاره وقت
مرد
1
اولویت با افرادی است که در امور برگزاری همایش و حوزه IT مربوط به آن، فعالیت داشته اند
توافقی
۱۳۹۵/۰۸/۰۸
۱۳۹۵/۱۲/۰۸

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک