وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1386
تولیدی
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس بازرگانی بین الملل
حداقل 3 تا 5 سال سابقه کاری مرتبط، تسلط کامل به مقررات بین المللی بازرگانی در معاملات، آشنایی با امور حمل و نقل بین المللی، تسلط کامل به زبان انگلیسی ( سایر زبانها مثل آلمانی و فرانسه ..امتیاز دارد)، آشنایی با کامپیوتر و تسلط به اکسل، آشنایی به مقررات و ضوابط واردات کالا به ایران
ایران
تهران
تهران
خ شهید بهشتی خ پاکستان
تمام وقت
مرد و زن
25
50
5
امور بازرگانی بین الملل
توافقی
۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۱۳۹۵/۰۹/۲۱

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی عالی عالی عالی عالی -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
ICDL عالی

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک