وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1390
تولیدی
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس R & D
تحقیق و توسعه در زمینه پوشش های نانویی
ایران
اصفهان
اصفهان
تمام وقت
150
176
1
مجرد
24
35
توافقی
۱۳۹۵/۰۷/۲۸
۱۳۹۵/۰۹/۲۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
کارشناسی ارشد شیمی
کارشناسی ارشد نانوشیمی
کارشناسی ارشد نانوفیزیک
کارشناسی ارشد فیزیک

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب متوسط -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک