وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
تولیدی
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس تحقیق و توسعه
طراحی فرایندها و اجرای پایلوت، توانایی بالا , متعهد و مسئولیت پذیر
ایران
اصفهان
اصفهان
اصفهان
تمام وقت
مرد
2
دارای کارت پایان خدمت
25
35
2
توافقی
۱۳۹۵/۰۷/۲۶
۱۳۹۵/۰۸/۲۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد شیمی
کارشناسی ارشد نانوشیمی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد مهندسی نانو مواد
دکتری تخصصی نانوشیمی
دکتری تخصصی شیمی
دکتری تخصصی مهندسی شیمی
دکتری تخصصی مهندسی نانو مواد

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک