وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
تولیدی
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس فنی
طراحی و نظارت بر اجرای پروژه ها و خط تولید
ایران
اصفهان
اصفهان
اصفهان
تمام وقت
2
22
35
2
توافقی
۱۳۹۵/۰۷/۲۶
۱۳۹۵/۰۸/۲۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد شیمی
کارشناسی ارشد نانوشیمی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد مهندسی نانو مواد
دکتری تخصصی شیمی
دکتری تخصصی نانوشیمی
دکتری تخصصی مهندسی شیمی
دکتری تخصصی مهندسی نانو مواد

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک