وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1360
تولیدی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

پژوهشگر
ایران
تهران
تهران
پروژه ای
1
توافقی
۱۳۹۵/۰۷/۱۳
۱۳۹۵/۰۹/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی رنگ
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
کارشناسی ارشد شیمی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک