وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1388
خدماتی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس مطالعات صنعت و بازار
امکان سنجی، ارزیابی فنی-اقتصادی و مطالعات صنعتی در حوزه فناوری نانو
ایران
اصفهان
تمام وقت
2
۱۳۹۵/۰۷/۱۳
۱۳۹۵/۰۹/۰۲

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
ICDL عالی

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک