وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1388
خدماتی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

مدیر داخلی
هماهنگ کننده و مدیریت امور داخلی سازمان
ایران
اصفهان
پاره وقت
2
توافقی
۱۳۹۵/۰۷/۱۳
۱۳۹۵/۰۹/۰۲

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
کارشناسی ارشد مدیریت
دانشجوی کارشناسی ارشد روابط عمومی
کارشناسی ارشد روابط عمومی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک