وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

خدماتی
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس ارزیابی فناوری و ارتباطات بین الملل (ویژه نمایشگاه)
شرح خدمت اصلی: 1- شرح خدمات توانمندسازی صادراتی و فنی شرکتهای دانش بنیان : 1-1 دسته بندی زمینه های فناوری و ارزیابی و تعیین شرکتهای دانش بنیان ذیل هر دسته و زیردسته محصولات فناوری و تدوین سبدهای محصولات جهت صادرات 1-2 مشارکت و همکاری در ایجاد دپارتمان توانمندسازی صادراتی و گروههای تخصصی 1-3 تدوین برنامه کاری تفصیلی به تفکیک هر شرکت جهت ارائه خدمات تعهد داده شده به شرکتهای طرف قرارداد با تضمین کیفیت و اختتام در زمان تعیین شده 1-4 ارتباط دائمی و مدیریت شرکتهای طرف قرارداد
ایران
تهران
تمام وقت
192
192
زن
1
مجرد
بالای 10 مییلیون ریال
۱۳۹۵/۰۷/۱۳
۱۳۹۵/۰۸/۱۱

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد نانو فناوری پزشکی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
تایپ عالی
outlook عالی
excel عالی
search عالی

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
آشنایی با فضای تجاری سازی و بازاریابی فناوری و محصولات دانش بنیان عالی
داشتن دید فنی در حوزه فناوری و قدرت تحلیل و ارزیابی فناوری عالی
داشتن روحیه و اعتقاد به کار ملی و ارزشی عالی
داشتن روحیه خلاق و مهارت عارضه یابی،ارائه راهکار،طرح مساله و حل مساله عالی
علاقمند به کارهای چالشی و مبهم عالی
داشتن دید مناسب در زمنیه بازاریابی بین الملل فناوری عالی