وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

خدماتی
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

پژوهشگر (کارورزی) (ویژه نمایشگاه)
پژوهش و مشاوره
ایران
تهران
تهران
تهران- بلوار کشاورز-16 آذر
پاره وقت
60
2
دارای کارت پایان خدمت
قرارداد کارورزی - دانشجوی کارشناسی ارشد نانو مانند نانوفیزیک، نانوشیمی، نانو مواد، نانوالکترونیک و غیره دانشجوی دکتری با پایان نامه ارشد حوزه فناوری نانو
توافقی
۱۳۹۵/۰۷/۱۳
۱۳۹۵/۰۷/۲۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوشیمی
دانشجوی دکتری تخصصی نانوشیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفیزیک
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد نانو مواد
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق نانو الکترونیک
دانشجوی دکتری تخصصی نانوفیزیک
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد نانو مواد
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق نانو الکترونیک

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک