وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

خدماتی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس آموزش
هماهنگی برگزاری سمینارها
ایران
تهران
0
میدان انقلاب
تمام وقت
زن
1
مجرد
الویت جذب با متقاضیانی است که رشته آنها نانو است یا دارای پایان نامه مورد تایید ستاد نانو می باشند.
توافقی
۱۳۹۵/۰۵/۲۷
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
ICDL خوب