وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1393
تولیدی
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس تحقیق و توسعه (کارورز)
ایران
تهران
تهران
پاره وقت
80
زن
توافقی
۱۳۹۵/۰۵/۱۳
۱۳۹۵/۰۷/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی شیمی
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی پلیمر
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
دانشجوی دکتری تخصصی نانو فناوری پزشکی
دانشجوی کارشناسی ارشد نانو فناوری پزشکی
دانشجوی دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوبیوتکنولوژی
دانشجوی دکتری تخصصی نانوشیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوشیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی نساجی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی پزشکی
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی فناوری نانو
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب خوب خوب خوب -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک