وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس کارگاه سرامیک
تولید پایلوت سرامیک با استفاده از فناوری نانو- (متقاضی باید ساکن یزد باشد)
ایران
یزد
تمام وقت
مرد
2
دارای کارت پایان خدمت
توافقی
۱۳۹۴/۰۴/۲۱
۱۳۹۵/۰۴/۳۱

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
دکتری تخصصی مهندسی مواد
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک