وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

تولیدی
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

همکار تولید
کار با مواد شیمیایی
ایران
تهران
0
پژوهشگاه پلیمر
تمام وقت
مرد
1
مجرد
35
توافقی
۱۳۹۵/۰۴/۱۲
۱۳۹۵/۰۵/۱۲

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد شیمی
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو
کارشناسی ارشد نانوشیمی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
نرم افزارهای عمومی عالی

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک