وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

تولیدی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

دستیار پژوهشی
مشاوره پژوهشی و آزمایشگاهی
ایران
تهران
تهران
غرب تهران
پروژه ای
زن
1
مجرد
توافقی
۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۱۳۹۵/۰۴/۲۵

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دانشجوی دکتری تخصصی فیزیک
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک
دانشجوی دکتری تخصصی نانوفیزیک
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفیزیک
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب خوب متوسط متوسط --

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک