وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

1393
تولیدی
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس تحقیق و توسعه (کارورز)
توانایی ترجمه و نگارش زبان انگلیسی در حد مطلوب
ایران
تهران
تهران
پاره وقت
80
1
مجرد
توافقی
۱۳۹۵/۰۲/۲۲
۱۳۹۵/۰۴/۲۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی فناوری نانو
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو
دانشجوی دکتری تخصصی نانوشیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوشیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوبیوتکنولوژی
دانشجوی دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی پلیمر
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی
دانشجوی دکتری تخصصی شیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد نانو فناوری پزشکی
دانشجوی دکتری تخصصی نانو فناوری پزشکی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق نانوالکترونیک
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق نانو الکترونیک
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفیزیک
دانشجوی دکتری تخصصی نانوفیزیک

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب خوب 0 0 --

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک