وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

تولیدی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس آزمایشگاه (کارورز)
تست میکروبی و شیمیایی
ایران
تهران
تهران
شریف آباد - شهرک صنعتی ایوانکی
60
80
زن
1
مجرد
توافقی
۱۳۹۴/۱۰/۲۸
۱۳۹۵/۰۱/۳۱

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دانشجوی کارشناسی ارشد نانو فناوری پزشکی
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوبیوتکنولوژی
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفناوری دارویی
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفیزیک
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوشیمی

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی متوسط متوسط متوسط متوسط -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی متوسط