وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

خدماتی
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

پژوهشگر توسعه فناوری نانو
طراحی و مدیریت وبگاه مرتبط با فناوری نانو
ایران
تهران
تهران
تمام وقت
1
مجرد
پایان نامه ارشد با موضوعیت فناوری نانو بوده و مورد تایید ستاد نانو باشد. روحیه بسیار بالا در انجام پروژه داشته باشد.
توافقی
۱۳۹۴/۰۹/۱۶
۱۳۹۴/۱۰/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو
کارشناسی ارشد نانوفیزیک همه گرایشهای مرتبط با فناوری نانو
کارشناسی ارشد نانوشیمی همه گرایشهای مرتبط با فناوری نانو
کارشناسی ارشد مهندسی مواد نانومواد
کارشناسی ارشد نانو فناوری پزشکی همه گرایشهای مرتبط با فناوری نانو
کارشناسی ارشد مهندسی مواد پایان نامه نانو به پایان رسانده و مورد تایید ستاد نانو باشد

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی عالی خوب متوسط متوسط -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
آشنا به طراحی وب و مدیریت آن خوب

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
انگیزه و روحیه تحقیق و پژوهش بالا عالی