وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

1376
تولیدی
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس بازرگانی
انجام امور بازرگانی خارجی / داخلی
ایران
تهران
تهران
تمام وقت
176
1
آشنایی با امور بازرگانی خارجی / داخلی و مشخصات مواد پلیمری و منسوجات
توافقی
۱۳۹۴/۰۹/۲۲
۱۳۹۴/۰۹/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی متوسط متوسط متوسط متوسط --

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک